Meklēt

Klientu atbalsts: (+357) 22314160

FX& CFD TIRDZNIECĪBAI IR AUGSTS RISKA LĪMENIS

Konfidencialitātes politika

1. Ievads

 1. Mēs tiecamies aizsargāt un ievērot jūsu konfidencialitāti. Šajā “Konfidencialitātes politikā” (“Politika”) ir aprakstīts tas, kā mēs apstrādājam informāciju, ko jūs mums sniedzat vai ko mēs esam ievākuši par jums.
 2. Personas dati attiecas uz datiem, kas var tikt izmantoti jūsu kā personas identifikācijai. Personas dati iekļauj sevī vārdu, adresi, tālruņa numuru, epasta adresi, vecumu, dzimumu, daļu no jūsu kredītkartes numura. Anonīma informācija, ko mēs nevaram attiecināt uz jums, netiek uzskatīta par personas datiem.
 3. TeleTrade ir personas datu kontrolieris attiecībā uz datiem, kas iegūti no jums, un būs atbildīga par jūsu personas datu apstrādi un darbosies kā datu kontrolieris ar mērķi izpildīt Kipras finanšu ministrijas izdoto Dekrētu, lai īstenotu daudzpusēju nolīgumu par automātisku informācijas apmaiņu par finanšu kontiem, ko Kipras valdība parakstījusi 2014. gada 29. oktobrī, balstoties uz Kopējo ziņošanas standartu, ko izstrādājusi ESAO (KZS Dekrēts), un 2016. gada Direktīvu par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (ar labojumiem) (ACFT Law) un Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (GDPR).
 4. Mēs varam vākt personas datus, kā arī citu informāciju, kad jūs izmantojat sekojošus pakalpojumus:
  • Mūsu mājas lapas, ieskaitot www.teletrade.eu, my.teletrade.eu, teletrade-dj.it, teletrade-dj.lv/ru, teletrade-dj.cz, teletrade-dj.ro, teletrade-dj.pl, teletrade.hu, teletrade.pt, teletrade-dj.lt, teletrade-dj.gr un jebkuras citas TeleTrade mājas lapas, kurās publicēta šī Politika (“Mājas lapas”).
  • TeleTrade Privātā Kabineta ID, ko jūs izveidojat un lietojat, veicot reģistrāciju my.teletrade.eu (um «Klienta ID»).
  • TeleTrade tirdzniecības konts, ko jūs izveidojat un lietojat (“Konts”). Papildu informāciju par kontiem un to atvēršanu meklējiet mūsu Juridiskajā dokumentācijā.
  • Jebkuri citi produkti vai pakalpojumi, ko jūs izmantojat (ieskaitot atbalsta pakalpojumus), un kas var būt pieejami ar platformu, lietojumprogrammu vai trešo personu sociālo tīklu pakalpojuma starpniecību (kopā “Papildpakalpojumi”). Šīs politikas ietvaros, Mājas lapas, Privātā Kabineta ID, Konts un Papildpakalpojumi kopā tiek dēvēti kā “Pakalpojumi
 5. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar šo Politiku. Ja jūs nepiekrītat šai Konfidencialitātes politikai, lūdzam neizmantot pakalpojumus. Reģistrējot Kontu kompānijā TeleTrade un izmantojot produktus un Investīciju pakalpojumus, kompānijai TeleTrade ir juridiskas saistības vākt un apstrādāt jūsu personas datus, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai.
 6. Piekrītot šīs Politikas nosacījumiem, jūs piekrītat personas datu vākšanai un cita veida apstrādei saskaņā ar esošo Politiku un, lai sasniegtu tajā izvirzītos mērķus.

2. Kas mēs esam

Mēs: ("TeleTrade”, “mēs”, “mūsu”, “mūs"):
Teletrade-DJ International Consulting Ltd,
Esperidon 5,
4th floor, Strovolos,
Nicosia 2001
Cyprus

Mēs cienām jūsu tiesības uz personīgās informācijas neaizskaramību un apstrādāsim personas datus un citu informāciju, ko jūs iesniegsiet vai ko mēs iegūsim par jums, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem informācijas konfidencialitātes un personas datu aizsardzības jomā.

3. Informācija, kuru mēs varam iegūt no jums

Kad jūs izmantojat Pakalpojumus, mēs varam iegūt sekojošu kategoriju datus:

 1. Kad jūs parakstāties uz mūsu mārketinga komunikāciju, izrādot interesi par mūsu produktiem un pakalpojumiem mūsu mājas lapās vai reģistrējot Privāto Kabinetu, mēs vācam un apstrādājam sekojošus “Klienta datus”:
  • Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs.
 2. Kad jūs atverat Tirdzniecības kontu, mēs vācam un apstrādājam sekojošus “Tirdzniecības konta datus”:
  • Jūsu vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums un vieta, pilsonība, dzīvesvietas adrese, e-pasts un tālruņa numurs
  • Privātā Kabineta ID, parole, sagatavotības līmenis un darba pieredze finanšu sfērā, kā arī iepriekšējā pieredze tirdzniecībā, kas nepieciešama, lai veiktu atbilstības pārbaudi saskaņā ar piemērojamo normatīvo un juridisko bāzi,
  • Ziņas par darbu un informācija par ienākumu avotu, kas nepieciešama, lai pieņemtu jūsu pārskaitāmos līdzekļus saskaņā ar AML (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana) tiesību aktiem.
  • Turklāt, valsts (-is) vai dzīvesvietas jurisdikcijas teritorija (-s), nodokļu maksātāja numurs, kā arī attiecībā uz kontu (-iem) konta numurs, konta atlikums vai bilance attiecīgā kalendārā gada vai cita pārskata perioda beigās, kā arī ziņas par ienākumiem, kas saņemti kontā (-os), kas tika atvērts kompānijā TeleTrade, tiek apkopotas un apstrādātas saskaņā ar “Kopējo ziņošanas standartu”, “Direktīvu par administratīvu sadarbību nodokļu jomā” un “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”
 3. Kad jūs ieskaitāt līdzekļus tirdzniecības kontā, mēs vācam un apstrādājam “Maksājumu informāciju”, kas nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu līgumu starp jums un TeleTrade un, lai nodrošinātu efektīvu TeleTrade juridisko saistību ievērošanu attiecībā uz AML:
  1. Jūsu kredītkartes numura daļa, kā arī informācija par jūsu kredītkartes emitentu
  2. Finanšu informācija, kas nepieciešama, lai attiecīgā maksājumu pakalpojumu kompānija apstrādātu jūsu rīkojumus attiecībā uz TeleTrade Pakalpojumiem, kas tiks nodota tieši maksājumu pakalpojumu kompānijai ar drošu protokolu palīdzību. Šī informācija var iekļaut jebkuru maksājumu operāciju summu, izmantojamo maksājumu instrumentu, datumu un laiku, maksājuma summu, maksājuma instrumenta derīguma termiņu, e-pasta adresi elektroniskajā maciņā, IBAN informāciju banku pārskaitījumiem, jūsu adresi un citus datus, kas attiecas uz operācijām.
 4. Kad jūs izmantojat Pakalpojumus, mēs varam vākt un apstrādāt sekojošus “Izsekošanas datus”:
  • Informācija par atrašanās vietu, kas saistīta ar jūsu IP-adresi, kad jūs apmeklējat mūsu Mājas lapas,
  • Informācija, kas attiecas uz mūsu Pakalpojumu izmantošanu, ieskaitot informā-ciju par to, kad un kā jūs izmantojat Pakalpojumus un datu plūsmu,
  • Log-faili un statistika attiecībā un veik-tajām darbībām mūsu Mājas lapās
  • Tehniskā informācija par jūsu izmantoto ierīci Mājas lapu apmeklēšanas laikā, tāda kā IP-adrese un izmantotā pārlūkprogramma.

Lai vāktu un apstrādātu “Izsekošanas datus” Mājas lapās, mēs izmantojam sīkdatnes. Funkcionāls un jūsu iestatījumu iespējas attiecībā uz tām ir aprakstītas šī dokumenta 4. punktā.

4. Sīkdatnes (Cookies)

 • Mājas lapas izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kas vāc “Izsekošanas datus”, lai atšķirtu jūs no citiem lietotājiem. Tas palīdz nodrošināt jums pozitīvu darba pieredzi, apmeklējot Mājas lapas un izmantojot Pakalpojumus.
 • Sīkdatne – neliels fails ar burtiem un cipariem, ko tīmekļa vietne izvieto jūsu datorā vai ierīcē, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Jums tiek dota iespēja piekrist sīkdatņu izmantošanai vai atteikties no tām, kad jūs apmeklējat Mājas lapas. Ja jūs esat atteicies, mēs izmantosim tikai stingri nepieciešamās sīkdatnes (kā aprakstīts zemāk) un glabāsim vienu pastāvīgu sīkdatņu failu, lai “ievērotu noteikumus”, kas mums norādīs uz to, ka jūs vēlaties atteikties no citu sīkdatņu izmanto-šanas. Lai iegūtu papildu informāciju par sīkdatnēm, mēs iesakām apmeklēt http://www.allaboutcookies.org/

Sīkdatnes, kas tiek izmantotas Mājas lapās attiecas uz kategorijām, kas aprakstītas zemāk. Šie apraksti var palīdzēt jums noteikt, vai jūs vēlaties, un kādā veidā, mijiedarboties ar mūsu Mājas lapām, kā arī online pakalpojumiem:

 • Stingri nepieciešamās sīkdatnes.
  Šīs sīkdatnes ir svarīgas, lai nodrošinātu jums navigācijas iespēju Mājas lapās un noteiktu funkciju izmantošanu. Bez šīm stingri nepieciešamajām sīkdatnēm, online pakalpojumi, ko piedāvā Mājas lapas, nevar tikt nodrošināti. Tādēļ, atteikties no šo sīkdatņu izmantošanas nav iespējams. Turklāt, programmēšanas valoda, kas tiek pielietota Mā-jas lapās, izmanto sesiju sīkdatnes, bez kuru izmantošanas nav iespējams iztikt. To dzē-šana notiek katru reizi, kad jūs aizverat pārlūkprogrammu. Šīs sīkdatnes neglabā informāciju par apmeklētāju pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas.
 • Veiktspējas sīkdatnes.
  Mūsu veiktspējas sīkdatnes apkopo anonīmu informāciju par to, kā jūs izmantojat Mājas lapas un to funkcijas. Piemēram, šīs sīkdatnes apkopo informāciju par to, kādas Mājas lapas sadaļas tiek apmeklētas biežāk, kādus reklāmas sludinājumus jūs apskatāt vai ar kādiem mijiedarbojaties Mājas lapās vai citās tīmekļa vietnēs, kurās parādās mūsu reklāma, kā arī vai jūs saņemat ziņojumus par kļūdām.
 • Analītiskās sīkdatnes
  Mājas lapas izmanto Google Analytics – web-analītikas pakalpojumu, ko nodrošina kompānija Google Inc. (“Google”). Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas izvietotas jūsu datorā, ar mērķi palīdzēt mums analizēt, kā lietotāji izmanto Mājas lapas. Informācija, kas saņemta ar sīkdatņu palīdzību, par Mājas lapu izmantošanu (ieskaitot jūsu IPadresi) tiks nodota kompānijai Google un tiks glabāta tās serveros ASV. IP-adreses anonimitātes aktivizēšanas gadījumā, kompānija Google saīsina/anonimizē pēdējo IPadreses oktetu Eiropas Savienības valstīm, kā arī citiem EEZ Vienošanās dalībniekiem. Tikai atsevišķos gadījumos mēs nododam pilnu IP-adresi kompānijai Google un tā tiek saīsināta Google serveros ASV. Mūsu vārdā kompānija Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu Mājas lapu lietošanu, sastādītu mums atskaites par aktivitāti tīmekļa vietnēs un sniegtu mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnēs un Interneta izmantošanu. Kompānija Google nesaistīs jūsu IP-adresi ar jebkuriem citiem da-tiem, kas glabājas Google. Mājas lapas var izmantot līdzīgas analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai vāktu informāciju par to, kā lietotāji izmanto Mājas lapas. Šī informācija tiek vākta anonī-mi, kā arī tiek izmantota atskaitei par apmeklētāju skaitu Mājas lapās, no kurienes tie nāk, kā arī kādas sadaļas viņi ir apmeklējuši. Turklāt jūs varat atslēgt Google datu vākšanu un izmantošanu (sīkdatnes un IP-adrese), lejupielādējot un uzstādot moduli pārlūkprogrammai, kas pieejams https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Papildu informāciju varat atrast https://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics izmantošanas noteikumi). Pievērsiet uzmanību, ka Mājas lapās Google Analytics kods tiek papildināts ar "gat._anonymizeIp();", lai nodrošinātu anonīmu IP-adrešu vākšanas (tā saucamā IPadrešu maskēšana). Jūs tāpat varat bloķēt Analytics no šādu datu vākšanas TeleTrade vārdā, nospiežot šo saiti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Funkcionālās sīkdatnes.
  Funkcionālās sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu jūsu izvēlētos parametrus (tādus kā valoda, atrašanās vieta (valsts) vai citi online uzstādījumi) un apkopotu anonīmu informāciju.

Ja jūs vēlaties atteikties no tā, lai mēs vai tre-šās personas izmantotu sīkdatnes, jūs varat nomainīt pārlūkprogrammas uzstādījumus, lai atslēgtu sīkdatnes. Ņemot vērā dažādu pārlūkprogrammu dažādus atslēgšanas veidus, lūdzam apmeklēt pārlūkprogrammas izvēlni “Palīdzība”, lai iegūtu papildu informā-ciju. Pievērsiet uzmanību, ka gadījumā, ja jūs nolemsiet atteikties no sīkdatņu izmanto-šanas, tas var pasliktināt dažus Mājas lapu un Pakalpojumu funkcionāla aspektus.

5. Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

Mēs varam izmantot informāciju, ko jūs esat iesniedzis vai ko mēs esam ievākuši par jums, sekojošiem mērķiem:

 1. Pakalpojumu sniegšana. Klienta dati, Tirdzniecības konta dati un Izsekošanas dati var tikt vākti un apstrādāti, lai sniegtu jūsu pieprasītos Pakalpojumus un izpildītu jūsu pieņemto Operatīvo Līgumu (piemēram, “Klienta līgums”, “Noteikumi un Nosacījumi”). Dati, kas vākti šiem mērķiem, tiks glabāti tikai kamēr tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieprasītos Pakalpojumus.
 2. Piemērojamo tiesību aktu un reglamentējošo noteikumu ievērošana. Jebkuri mūsu ievāktie dati var tikt apstrādāti, lai identificētu, izmeklētu vai novērstu darbības, kas var izrādīties nelikumīgas, var pārkāpt Operatīvā līguma noteikumus, kā arī, lai izpildītu informācijas pieprasījumu no kompetentajām uzraudzības vai tiesībsargājošajām iestādēm. Tādi dati tiks glabāti vismaz 5 gadus pēc Konta slēg-šanas, saskaņā ar esošo likumdošanu.
 3. Papildu promo-akciju vai reklāmas izveidošana:
  • Mēs varam izmantot e-pasta adresi, kas reģistrēta Jūsu Privātā Kabineta ID, lai sniegtu informāciju par produktiem un pakalpo-jumiem, kas attiecas uz mūsu Pakalpojumiem, ar jūsu piekrišanu šim pakalpojumam, kas iegūta Privātā Kabineta ID izveidošanas brīdī. Jūs tāpat jebkurā brīdī varat atteikties no jūsu e-pasta adreses izmantošanas šiem mērķiem, nosūtot vēstuli no Privātajā Kabinetā piereģistrēta e-pasta uz support@teletrade.eu, kurā tiks paziņots par nevēlēšanos saņemt šādu informāciju. Tāpat jūs varat atteikties no informācijas saņemšanas, sekojot norādījumiem katras mūsu nosūtītās elektroniskās vēstules beigās.
  • Mēs varam izmantot Izsekošanas datus, lai uzraudzītu, uzlabotu vai mainītu Pakalpojumus un mūsu darbības.
  • Mēs varam izmantot e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, ko jūs reģistrējat pie jums ar kontaktformas starpniecību mūsu Mājas lapās, lai sniegtu jums informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem un promo-akcijām ar jūsu piekrišanu šādas informācijas saņem-šanai, ko mēs iegūstam jūsu reģistrācijas laikā. Jūs jebkurā laikā varat nobloķēt jūsu e-pasta adreses izmantošanu šim mērķim, nosūtot vēstuli no e-pasta adreses, kas reģistrēta pie mums, uz support@teletrade.eu, kurā tiks paziņots par nevēlēšanos saņemt šādu informāciju. Tāpat jūs varat atteikties no informācijas saņemšanas, sekojot norādījumiem katras mūsu nosūtītās elektroniskās vēstules beigās.

6. Jūsu iesniegtās informācijas apmaiņa

Mēs neizpaudīsim nevienam jūsu personas datus, izņemot atsevišķus gadījumus:

 • Gadījumos, ko nosaka esošā likumdošana/uzraudzības iestādes vai tiesībsargājošās iestādes, vai ar mērķi novērst noziegumu.
 • Ar mērķi sniegt Pakalpojumus, kompānijai TeleTrade ir juridisks pienākums nodot jūsu personas datus attiecīgajām Kipras Republikas nodokļu iestādēm, kā arī tās var apmainī-ties ar informāciju ar citiem nodokļu dienestiem citā valstī vai valstīs, kur jūs varat būt nodokļu rezidents, saskaņā ar “Kopējo ziņo-šanas standartu” un likumu “Par administratīvu sadarbību nodokļu jomā”.
 • Ar mērķi sniegt jums Pakalpojumus saskaņā ar likumu L. 87(I)/2017 attiecībā uz investīciju pakalpojumu sniegšanu, investīciju darbības veikšanu un regulētu tirgu darbu (likums “Par investīciju pakalpojumiem”), TeleTrade ir saistīta sniegt Kipras Vērtspapīru un biržu komisijai (CySEC) informāciju par jūsu darījumiem ar finanšu instrumentiem, kuru bāzes daļa tiek tirgota regulētos tirgos. Tāda informācija iekļauj jūsu personas datus, tādus kā vārds, uzvārds, pilsonība, dzimšanas datums, kā arī citi identifikācijas dati.
 • Ja nepieciešams, mēs varam izpaust jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz mums pakalpojumus, TeleTrade izmanto daudzu pakalpojumu sniedzējus ar mērķi nodrošināt jums pieprasītos Pakalpojumus. Pakalpojumu piegādātāji var atrasties aiz Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) robe-žām. Pakalpojumu piegādātāji var palīdzēt mums: (i) identificēt jūsu personību vai apstiprināt personu apliecinošus dokumentus, (ii) pārbaudīt informāciju pēc datu bāzēm, (iii) veikt anketu datu pārbaudi vai datu pārbaudi policijā, veikt pasākumus krāpniecības novēršanai, kā arī novērtēt riskus, (iv) izstrā-dāt, uzturēt un pilnveidot produktus vai (v) nodrošināt klientu apkalpošanu, reklāmas vai maksas pakalpojumus. Šiem piegādātājiem ir ierobežota pieeja jūsu informācijai, lai pildī-tu uzdevumus mūsu vārdā, ka arī tiem ir lī-gumsaistības glabāt un izmantot to tikai tiem mērķiem, kādiem tā tika sniegta, kā arī saskaņā ar esošo Konfidencialitātes politiku.

7. Bērni

Mēs apzināmies, ka mums ir īpašas saistības sargāt personas datus, kas iegūti no bērniem. Mēs nevācam apzināti personīgo informāciju no bērniem vai neapstrādājam tādu informāciju bez vecāku piekrišanas. Esošās Konfidencialitātes politikas ietvaros, par bērnu tiek uzskatīta persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu (vai pēc likuma minimālo vecumu, kas nepieciešams, lai saņemtu piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei, ja tas atšķiras no esošās likumdošanas).

8. Drošība

TeleTrade pielieto visus nepieciešamos tehniskos, administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personīgās informācijas un visu klientu datu drošību, ieskaitot veiktos finanšu darījumus un/vai orderus. Visa tīkla datu pārsūtīšana finanšu un/vai personīgās informācijas apmaiņas kontekstā ir aizsargāta ar paroli, un tā tiek papildināta ar šifrēšanu.

Visa saņemtā informācija, ko klients sniedzis, tiek glabāta aizsargātos serveros, turklāt pieeja šādai informācijai ir tikai darbiniekiem ar attiecīgām pilnvarām. Mēs veicam nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu jūsu personīgās informācijas nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Mūsu darbiniekiem, piesaistītajām personām un aģentiem var tikt piešķirta pieeja jūsu personīgajai informācijai, taču tikai ierobežotai izmantošanai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai pildītu pienākumus attiecībā uz mūsu Pakalpojumu izmantošanas vienkāršošanu. Mūsu darbiniekiem, piesaistītajām personām un aģentiem, kam ir pieeja personas datiem, ir jāievēro šīs informācijas konfidencialitāte, un tos drīkst izmantot tikai mērķiem, kas minēti augstāk, vai saņemto pieteikumu apstrādei.

9. Trešo personu tīmekļa vietnes un pakalpojumi

Pakalpojumi var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, ko pārvalda trešās personas, un viņu sniegtos pakalpojumus, ieskaitot tos mazumtirgotājus ar kuriem jūs slēdzat darījumu. Pievērsiet uzmanību, ka esošā Konfidencialitātes politika attiecas tikai uz personas informāciju, ko mēs vācam ar Pakalpojumu starpniecību, un mēs neatbildam par personas datiem, to vākšanu, glabāšanu un izmantošanu, ko veic trešās personas caur savām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem. Jums vienmēr nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar katras apmeklētās tīmekļa vietnes attiecīgo konfidencialitātes politiku.

Ja jūs pieslēdzaties vai ieejat savā TeleTrade Privātajā Kabinetā, izmantojot trešās personas pakalpojumus (piemēram, Google, Facebook, utt.), tad šīs trešās personas tīmekļa vietne var nosūtīt mums tādu informāciju, kā reģistrācijas vai anketas informācija no šī servera. Šī informācija var atšķirties un to kontrolē šis pakalpojums, vai kā jūs esat noteicis saskaņā ar jūsu konfidencialitātes iestatījumiem šajā pakalpojumā. Ja jūs esat nolēmis pieslēgt savu TeleTrade Privāto Kabinetu trešās personas lietotnei, jūs jebkurā laikā varat nomainīt iestatījumus un atslēgt lietotnes atļauju, nomainot jūsu Privātā Kabineta ID iestatījumus (Privātais Kabinets). Jūs esat atbildīgs par to, ka jūsu personas dati tiek atjaunināti un aizsargāti trešo personu lietotnēs, lai nodrošinātu jūsu TeleTrade Privātā Kabineta lapas drošību.

10. Jūsu tiesības

Papildus jūsu tiesībām atteikties saskaņā ar punktu 5.3, jūs arī jebkurā laikā varat izmantot šādas tiesības:

 • Jūs varat lūgt jūsu personas datu, kas tiek glabāti pie mums, kopijas, vai informāciju par šādu datu apstrādi.
 • Jūs varat lūgt mūs atjaunināt un izlabot novecojušu vai nepareizu personīgo informāciju, kas glabājas pie mums
 • Jūs varat lūgt mūs dzēst jūsu personīgo informāciju, kas glabājas pie mums.

Ja jūs vēlaties izmantot jebkuras no šīm tiesībām, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu support@teletrade.eu pēc konta slēgšanas.

Pievērsiet uzmanību, ka gadījumā, ja jūs pieprasāt jūsu personas datu dzēšanu:

 • Mēs varam saglabāt daļu jūsu personīgās informācijas, kas mums nepieciešama godīgas uzņēmējdarbības veikšanas interesēs, tādās kā krāpniecības identificēšana un novēršana un drošības uzlabošana.
 • Mēs varam turpināt glabāt un izmantot jūsu personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu juridiskās saistības. Atzīmēsim, ka mēs pēc likuma esam saistīti glabāt visu informāciju, kas attiecas uz investīciju pakalpojumu sniegšanu jums un kas nepieciešama mūsu saistību pildīšanai, saskaņā ar esošo likumdošanu laika periodā līdz 7 gadiem pēc konta slēgšanas.
 • Dažas jūsu informācijas kopijas (piemēram, reģistrācijas dati) var tikt saglabātas mūsu datu bāzē, bet var nebūt saistītas ar personas identifikatoriem.
 • Saistībā ar to, ka mēs veicam drošības pasākumus, lai aizsargātu mūsu datus no nejaušas vai ļaunprātīgas zaudēšanas un iznīcināšanas, atlikušās jūsu personas datu kopijas ierobežotu laika periodu var netikt dzēstas no mūsu rezerves kopēšanas sistēmām.

Gadījumos, kad jūs piekrītat savu personas datu apstrādei kompānijā TeleTrade, jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu un norādot kāda veida piekrišanu jūs atsaucat. Pievērsiet uzmanību, ka jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes darbību likumību, pamatojoties uz šādu piekrišanu, pirms tās atsaukšanas. Turklāt dažās jurisdikcijās spēkā esošie tiesību akti var piešķirt jums tiesības ierobežot veidu, kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju, it īpaši, ja (i) jūs apšaubāt savu personas datu precizitāti; (ii) datu apstrāde ir nelikumīga un jūs iebilstat pret savu personas datu dzēšanu; (iii) mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati apstrādei, bet jūs pieprasāt informāciju, lai pamatotu, izpildītu vai aizsargātu likumīgu prasību.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības komisāra birojā, ja uzskatāt, ka TeleTrade nav reaģējusi uz jūsu pieprasījumiem, lai atrisinātu problēmu. Biroja kontaktinformācija atrodama šeit: http://www.dataprotection.gov.cy/

11. Izmaiņas Politikā

Šajā Politikā nepieciešamības gadījumā var tikt ieviestas izmaiņas, ņemot vērā dažādus iemeslus, tādus kā nepieciešamība atspoguļot likumdošanas un normatīvo aktu izmaiņas, nozares prakses un tehnoloģiju attīstības izmaiņas. Ja jums ir reģistrēts Privātā Kabineta ID, jums tiks paziņots par šīs Politikas izmaiņām, nosūtot elektronisko vēstuli uz e-pastu, kas piesaistīts jūsu Privātā Kabineta ID. Jaunākā Politikas versija vienmēr ir pieejama Mājas lapās. Jaunā Politikas versija stājas spēkā (i) nekavējoties tajā dienā, kad tiek saņemts paziņojums e-pastā, gadījumā, ja izmaiņas Politikā attiecas uz nebūtiskām izmaiņām, kas nemazina jūsu tiesības; vai (ii) ne mazāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas e-pastā, gadījumā, ja izmaiņas Politikā potenciāli mazina jūsu tiesības; vai (iii) gadījumā, ja jums nav reģistrēta Privātā Kabineta ID izmaiņu publicēšanas brīdī Mājas lapās.

12. Jautājumi

Gadījumā, ja nepieciešams nosūtīt pieprasījumu informācijas saņemšanai attiecībā uz šo Politiku vai gadījumā, ja rodas jautājumi saistībā ar jūsu personas datu izmantošanu, lūdzu rakstiet mums epastu (support@teletrade.eu) vai zvaniet (+357 22 51 44 42).

Dažādi

Gadījumā, ja ir pretrunas vai neatbilstība starp angļu un latviešu valodām, angļu oriģinālam ir prioritāte.

Lai uzlabotu mūsu apmeklētāju interneta pārlūkošanas pieredzi, TeleTrade savos interneta pakalpojumos izmanto sīkfailus jeb cookies. Turpinot aplūkot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu lietošanai. Ja jūs nepiekrītat sīkfailu lietošanai, Jūs varat izmainīt pārlūka iestatījumus jebkurā laikā. Lasīt vairāk

 • © 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd reģistrēta kā Kipras ieguldījumu firma Cyprus Investment Firm (CIF) ar reģistrācijas numuru HE272810 un licencēta Kipras Vērtspapīru un biržu komisijā (Cyprus Securities and Exchange Commission — CySEC), licences numurs 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd darbība tiek regulēta visās ES valstīs Eiropas Ekonomikas Zonas teritorijā brīvai pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu “Par finanšu instrumentu tirgiem”.

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd fiziskās pārstāvniecības funkcijas Latvijas teritorijā pilda reģistrēts piesaistītais aģents SIA Rīgas Kapitāls atbilstoši pilnvarām, saskaņā ar Representation Agreement no 04.04.2017. Lūdzu noklikšķiniet uz saites, lai saņemtu papildu informāciju par finanšu regulējumu Latvijā: Financial and Capital Market Commission (FCMC)

 • Šajā mājas lapā ievietotā informācija ir publicēta tikai informatīvos nolūkos. Visi aprakstītie pakalpojumi un informācija ir saņemta no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") un/vai jebkuras trešās puses informācijas sniedzēji sniedz informāciju un pakalpojumus bez jebkādas garantijas. Izmantojot šo informāciju un pakalpojumus Jūs piekrītat, ka nekādos apstākļos TeleTrade nenes nekādu atbildību jebkurai fiziskai vai juridiskai personai par jebkādu zaudējumu vai bojājumu, ko pilnīgi vai daļēji izraisījusi šeit publicētās informācijas vai pakalpojumu izmantošana.

 • TeleTrade sadarbojas vienīgi ar regulētām finanšu institūcijām, lai nodrošinātu klientu līdzekļu drošību. Lūdzu, apskatiet visu banku un maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kam atļauts veikt darbu klientu naudas līdzekļu apstrādē, sarakstu.

  Lūdzu, izlasiet Lietošanas noteikumi.

 • Lai uzlabotu mūsu apmeklētāju interneta pārlūkošanas pieredzi, TeleTrade DJ savos interneta pakalpojumos izmanto sīkfailus jeb cookies. Turpinot aplūkot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu lietošanai. Ja jūs nepiekrītat sīkfailu lietošanai, Jūs varat izmainīt pārlūka iestatījumus jebkurā laikā. Lasīt vairāk.

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd šobrīd sniedz savus pakalpojumus atbilstoši pārrobežu darbības principiem EEZ valstīs (izņemot Beļģiju) saskaņā ar MiFID pasu režīmu, kā arī atsevišķās trešajās valstīs ārpus EEZ. TeleTrade uz doto brīdi nesniedz pakalpojumus ASV iedzīvotājiem un pilsoņiem.

Sazināties ar mums
Ieteikt sociālajos tīklos
Online-konsultants
Pieteikties atzvanam
Uz augšu