Meklēt

Klientu atbalsts: (+357) 22314160

FX& CFD TIRDZNIECĪBAI IR AUGSTS RISKA LĪMENIS

VIP klientiem

Atkarībā no Jūsu depozīta apmēra, Jums var tikt piešķirts viens no trim VIP-statusiem. Ja Jums ir vairāki konti, tiek ņemta vērā visu kontu summa.

PAKALPOJUMS PROFESIONĀLAIS KONTS NO $50,000 STATUSS VIP GOLD NO $100,000 STATUSS VIP PLATINUM NO $500,000
Personīgais menedžeris

darba laikā

5 dienas nedēļā

no 9.00 līdz 21.00

jebkurā diennakts laik

7 dienas nedēļā (izņemot īpaši izziņotās svētku dienas un banku brīvdienas)

jebkurā diennakts laikā

7 dienas nedēļā (izņemot īpaši izziņotās svētku dienas un banku brīvdienas)

Statusam PROFESIONĀLAIS - darba laikā (5 dienas nedēļā, no 9.00 līdz 21.00) Statusam VIP Gold un VIP PLATINUM - jebkurā diennakts laikā, 7 dienas nedēļā (izņemot īpaši izziņotas svētku dienas un banku brīvdienas)

PERSONĪGĀ MENEDŽERA FUNKCIJAS

Personīgais menedžeris – jūsu personīgais palīgs un konsultants, kurš labi pārzina visas valūtu tirgus nianses.

Tas ir augsta līmeņa speciālists, kurš var ne tikai ātri un maksimāli komfortabli atrisināt jebkurus tehniskus jautājumus, ātrā laika posmā organizēt līdzekļu ieskaitīšanu-izņemšanu, sniegt konsultācijas kompānijas pakalpojumu klāstā, bet arī pareizi un operatīvi palīdzēt jums izprast esošo tirgus situāciju.

Tāpat visu kompānijas klientu rīcībā (ne tikai VIP) ir tehniskā atbalsta dienesta speciālisti, kuri ir gatavi palīdzēt jums 24 stundas 5 dienas nedēļā neatkarīgi no jūsu statusa. Tomēr personīgā menedžera pakalpojumi ļauj risināt daudz plašāka mēroga jautājumu klāstu.

Depozīta uzkrājums

ikmēneša ieskaitījums no 12% gadā uz īpašiem nosacījumiem

ikmēneša ieskaitījums no 13% gadā uz īpašiem nosacījumiem

ikmēneša ieskaitījums no 14% gadā uz īpašiem nosacījumiem

 • Kompānija TeleTrade piedāvā visiem saviem klientiem (ne tikai VIP) iespēju piedalīties bonusu programmā “24% izmaksa”. Tomēr klientiem ar VIP-statusu šis pakalpojums tiek piedāvāts ar īpašiem nosacījumiem
 • Klienti ar statusu VIP GOLD un VIP PLATINUM uz tādiem pašiem īpašiem nosacījumiem saņem vēl lielāku procentu — 26% vai 28% gadā, attiecīgi.
 • Uzkrājumu procents par aprēķina mēnesi tiek ieskaitīts kontā nākamā kalendārā mēneša sākumā. Klients ar statusu VIP saņem uzkrājuma procentu 24% gadā (2% mēnesī), klients ar statusu VIP GOLD saņem uzkrājuma procentu 26% gadā (2,16% mēnesī), bet klients ar statusu VIP PLATINUM saņem uzkrājuma procentu 28% gadā (2,33% mēnesī).
 • "Uzkrājumu procents/izmaksu summa VIP klientam tiek ieskaitīts par visiem mēnešiem, kuru laikā nav notikusi līdzekļu izņemšana no konta. Uzkrājumu procenta ieskaitīšanas nosacījums ir tirdzniecības aktivitātes minimālā līmeņa uzturēšana. Lai VIP kontā pēc aprēķina mēneša beigām tiktu ieskaitīts uzkrājumu procents, aprēķina mēneša laikā aizvērto lotu skaits nedrīkst būt mazāks par līdzekļu summu aprēķina mēneša sākumā, kas izteikta tūkstošos ASV dolāru. Piemēram, 200 lotes uz 100 tūkst. dolāru mēneša sākumā, 300 lotes uz 150 tūkst. dolāru, utt. Neatkarīgi no klienta konta veida, lotu skaita aprēķināšanā tiek ņemti vērā tikai aizvērtie darījumi uz instrumentiem Forex un CFD uz metāliem. Darījumiem jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:
  • darījuma ilgumam jābūt ne mazākam kā 2 minūtes (120 sekundes);
  • starpībai starp atvēršanas un aizvēršanas cenu jābūt ne mazākai kā 0,05% no atvēršanas cenas (ekvivalents ~ 0,0005 punktiem uz EUR/USD)."
 • Pievērsiet uzmanību, ka, gadījumā, ja kontā ir jebkāds bonuss, kas iepriekš ieskaitīts dažādu kompānijas TeleTrade bonusu programmu ietvaros, visu esošo bonusu summa automātiski tiek iekļauta līdzekļu summā uz aprēķina mēneša sākumu. Šī iemesla dēļ, aizvērto lotu skaits, kas nepieciešams procentu ieskaitīšanai kārtējā aprēķina mēneša beigās, tiek noteikts ņemot vērā pilnu līdzekļu summu šī aprēķina mēneša sākumā, kurā iekļauti visi bonusi. Augstāk norādītajā piemērā ar līdzekļu summu tāpat saprot pilnu līdzekļu summu. Ja klienta personīgie līdzekļi ir 100 tūkst. dolāru, ņemot vērā visu pozīciju peļņu un zaudējumus un, pieņemsim, vēl 10 tūkst. dolāru sastāda bonusi, tad pilna līdzekļu summa kontā ir vienāda ar 110 tūkst. dolāriem, un, lai mēneša beigās saņemtu uzkrājumu procentu, klientam būs jāaizver kontā ne mazāk kā 220 lotes.
 • Tajā pašā laikā citi bonusi mēneša beigās NETIEK ieskaitīti bāzes aprēķina summā, par kuru rezultātā tiek ieskaitīts uzkrājuma procents.
 • Par bāzes aprēķina summu ikmēneša izmaksas summas ieskaitīšanai kalpo pilna personīgo līdzekļu summa klienta kontā mēneša beigās, izņemot līdzekļus, kas ieskaitīti kontā tieši aprēķina mēneša laikā. Citiem vārdiem, uzkrājuma procents par ienākušajiem līdzekļiem par nepilnu mēnesi netiek ieskaitīts. Tajā pašā laikā uzkrājuma procents tiek ieskaitīts par aprēķina mēneša laikā iegūto peļņu, tajā skaitā par peļņu, kas iegūta par nepilnu mēnesi.
 • Pieņemsim, ka tajā pašā piemērā, pilna summa kontā mēneša beigās, ņemot vērā visu atvērto un aizvērto darījumu rezultātu, sastādīja 160 tūkst. dolāru, 20 tūkst. dolāru no šīs summas ir klienta nopelnītā peļņa mēneša laikā, bet vēl 40 tūkst. dolāru – papildu līdzekļi, ko klients ieskaitījis kontā šī mēneša laikā. Ar nosacījumu, ka klients šī mēneša laikā ir aizvēris vairāk kā 220 lotes, nākamā mēneša sākumā viņa kontā tiks ieskaitīti +2% no 120 tūkst. dolāru, tas ir 2400 dolāru. No šiem mēneša laikā ieskaitītajiem 40 tūkst. dolāru procenti netiek ieskaitīti. Procenti tiek ieskaitīti no klienta personīgo līdzekļu summas mēneša sākumā 100 tūkst. dolāru apmērā un no klienta nopelnītās peļņas mēneša laikā 20 tūkst. dolāru apmērā.
 • Ja klientam ar VIP statusu ir vairāki tirdzniecības konti, izmaksu summas aprēķināšana un ieskaitīšana notiek atsevišķi par katru kontu.

Šie īpašie nosacījumi darbojas visiem VIP statusiem.

Izmaksu summas ieskaitīšanas kārtību var noskaidrot pie personīgā menedžera.

* saskaņā ar Tirdzniecības Privilēģiju Noteikumi un nosacījumi.

Cash-back uz tirdzniecības kontu

TeleTrade atgriež saviem klientiem daļu no izdevumiem par darījumiem, kas aizvērti aprēķina mēneša laikā.

Atgriešanas procents 10% Atgriešanas procents 13%
Atgriešanas procents 15%

Cash-back (naudas atgriešana pēc lojalitātes programmas noteikumiem) tirdzniecības kontā

TeleTrade atgriež saviem klientiem daļu no izdevumiem par darījumiem, kas aizvērti aprēķina mēneša laikā. Līdzekļu atgriešanas apmērs ir atkarīgs no klienta VIP statusa un tiek aprēķināts, ņemot vērā spreda lielumu pozīcijas aizvēršanas brīdī un komisiju, ko klients samaksājis par veiktajām operācijām, taču tas nevar pārsniegt 10 dolārus par loti. Šie līdzekļi tiek pārskaitīti uz klienta tirdzniecības kontu katra mēneša sākumā, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša, kas seko pēc aprēķina mēneša, 5. datumā.

Atgriešanas nosacījumi:

 • Aprēķina mēneša sākumā, mēneša beigās un līdzekļu atgriešanas datumā klienta kontam jābūt ar VIP statusu.
 • Aprēķina mēneša laikā nedrīkst veikt līdzekļu noņemšanu no konta.
 • Aprēķinā tiek ņemti vērā tikai aizvērtie darījumi, kas veikti ar Forex un CFD uz metāliem kategorijas instrumentiem. Darījumiem jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:
  • darījuma ilgumam jābūt ne mazākam kā 2 minūtes (120 sekundes);
  • starpībai starp atvēršanas un aizvēršanas cenu jābūt ne mazākai kā 0,05% no atvēršanas cenas (ekvivalents ~ 0,0005 punktiem uz EUR/USD).

Līdzekļu atgriešanas apjoma aprēķina piemērs aizvērtai pozīcijai:

Pieņemsim, ka klients aprēķina mēneša laikā ir aizvēris pozīciju uz EURUSD ar apmēru 10 lotes.

Spreds aizvēršanas brīdī sastādīja 0,6 punktus jeb 60 dolārus apjomam 10 lotes uz EURUSD.

Komisija par šī darījuma atvēršanu sastādīja 80 dolārus.

Uz šīs tirdzniecības operācijas nākamā mēneša sākumā klientam tiks atmaksāti 13% no 140 dolāriem jeb 18,2 dolāri.

Negatīvu svopu kompensācija

Kompānija kompensē negatīvus svopus par darījumiem, kas aizvērti iepriekšējā mēneša laikā.

Negatīvu svopu kompensācija

TeleTrade kompensē saviem klientiem, kuriem ir VIP statuss, 20% no negatīvajiem svopiem par darījumiem, kas aizvērti iepriekšējā mēneša laikā. Kompensācija tiek ieskaitīta klienta tirdzniecības kontā katra mēneša sākumā, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša, kas seko pēc aprēķina mēneša, 5. datumā.

Kompensācijas ieskaitīšanas nosacījumi:

 • Aprēķinā tiek ņemti vērā tikai aizvērtie darījumi, kas veikti ar Forex un CFD uz metāliem kategorijas instrumentiem.
 • Aprēķina mēneša sākumā, mēneša beigās un kompensācijas ieskaitīšanas datumā klienta kontam jābūt ar VIP statusu.
"Zaļais koridors" - īpaši izcelta servisa VIP-līnija darījumu apkalpošanai

īpaša tālruņa līnija (atsevišķs numurs VIP-klientiem)

Konta papildināšana bez komisijām

kompānija kompensē banku vai maksājumu sistēmu, ar kuru palīdzību tika veikts naudas pārskaitījums uz Jūsu tirdzniecības kontu. Vērsieties pie Jūsu personīgā menedžera!

Avansa konta papildināšana (līdz 20% no depozīta summas)

ātra tirdzniecības konta papildināšana no kompānijas līdzekļiem, bezprocentu kredīta formā uz laiku līdz 2 nedēļām

Nepieciešamība ātri papildināt tirdzniecības kontu klientam var rasties, piemēram, ar mērķi atvērt kādu darījumu ar lielāku apjomu vai, lai uzturētu jau esošo pozīciju. Lēmumu par konta papildināšanu avansā, pieņem TeleTrade finanšu departaments, izskatot katru gadījumu atsevišķi.

Turklāt, viens no kvalificētajiem kompānijas speciālistiem vienmēr būs gatavs atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem atsevišķā, mājīgā kabinetā jebkurā no kompānijas birojiem, kas atrodas vairāk kā 200 pilsētās 30 pasaules valstīs. Tāpāt, nepieciešamības gadījumā, Jums tiks nodrošināts dators ar ātra interneta vai Wi-Fi pieslēgumu.

Mēs vienmēr priecājamies Jūs redzēt un esam gatavi sniegt atbalstu visaugstākajā līmenī, pārvēršot darbu priekā!

Bezmaksas visu meistarklašu un apmācības programmu apmeklēšana

ieskaitot padziļināto apmācību un īpašos seminārus: vērsieties pie Jūsu personīgā menedžera!

 

UZMANĪBU: *Ņemiet vērā, ka atstrādāto lotu aprēķināšana MT5 atšķiras no aprēķināšanas MT4. Uzkrājums tiks ieskaitīta kontā par pilnu darījumu. Piemēram, jūs esat atvēris pozīciju uz pirkšanu (buy) uz valūtu pāra EUR/USD ar apjomu 2 lotes. Jūsu nākamā pozīcija – darījums uz pārdošanu (sell) uz šī paša valūtu pāra ar apjomu 1 lote. Tas nozīmē, ka kopējā pozīcija uz EUR/USD ir 1 esošā lote uz pirkšanu (buy). Uzkrājuma aprēķināšanā tā tiek uzskatīta par vienu pilnu loti, ja jūs šo loti aizverat.

Lūdzu, iepazīstieties ar VIP-pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem.

Lai uzlabotu mūsu apmeklētāju interneta pārlūkošanas pieredzi, TeleTrade savos interneta pakalpojumos izmanto sīkfailus jeb cookies. Turpinot aplūkot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu lietošanai. Ja jūs nepiekrītat sīkfailu lietošanai, Jūs varat izmainīt pārlūka iestatījumus jebkurā laikā. Lasīt vairāk

 • © 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd reģistrēta kā Kipras ieguldījumu firma Cyprus Investment Firm (CIF) ar reģistrācijas numuru HE272810 un licencēta Kipras Vērtspapīru un biržu komisijā (Cyprus Securities and Exchange Commission — CySEC), licences numurs 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd darbība tiek regulēta visās ES valstīs Eiropas Ekonomikas Zonas teritorijā brīvai pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu “Par finanšu instrumentu tirgiem”.

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd fiziskās pārstāvniecības funkcijas Latvijas teritorijā pilda reģistrēts saistītais aģents SIA Rīgas Kapitāls atbilstoši pilnvarām, saskaņā ar Representation Agreement no 04.04.2017. Lūdzu noklikšķiniet uz saites, lai saņemtu papildu informāciju par finanšu regulējumu Latvijā: Financial and Capital Market Commission (FCMC)

 • Šajā mājas lapā ievietotā informācija ir publicēta tikai informatīvos nolūkos. Visi aprakstītie pakalpojumi un informācija ir saņemta no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") un/vai jebkuras trešās puses informācijas sniedzēji sniedz informāciju un pakalpojumus bez jebkādas garantijas. Izmantojot šo informāciju un pakalpojumus Jūs piekrītat, ka nekādos apstākļos TeleTrade nenes nekādu atbildību jebkurai fiziskai vai juridiskai personai par jebkādu zaudējumu vai bojājumu, ko pilnīgi vai daļēji izraisījusi šeit publicētās informācijas vai pakalpojumu izmantošana.

 • TeleTrade sadarbojas ar SafeCharge Limited, kas ir elektroniskās naudas iestāde (EMI), kuras darbība ir licencēta un to regulē Kipras centrālā banka, un kas ir pilntiesīgs MasterCard un Visa Europe biedrs. Tāpat mēs sadarbojamies ar Moneybookers un Neteller, kas piedāvā elektroniskā maciņa pakalpojumus un kuru darbība oficiāli ir atļauta un tiek regulēta Finanšu operāciju kontroles pārvaldē (FCA).

  Lūdzu, izlasiet Lietošanas noteikumi.

 • Lai uzlabotu mūsu apmeklētāju interneta pārlūkošanas pieredzi, TeleTrade DJ savos interneta pakalpojumos izmanto sīkfailus jeb cookies. Turpinot aplūkot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu lietošanai. Ja jūs nepiekrītat sīkfailu lietošanai, Jūs varat izmainīt pārlūka iestatījumus jebkurā laikā. Lasīt vairāk.

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd uz doto brīdi nesniedz pakalpojumus ASV iedzīvotājiem un pilsoņiem.

Sazināties ar mums
Ieteikt sociālajos tīklos
Online-konsultants
Pieteikties atzvanam
Uz augšu